Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/368/2020

(FO) Kočiš Karol (27.09.1956)

Hlinkova 615, 04001 Košice-Sever

Spisová značka, typ konania:
32OdK/368/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
04.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kočiš Karol, Hlinkova 615, 04001 Košice-Sever, Slovensko
Lehoty:
18.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.02.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie