Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/296/2020

(FO) Šmálik Andrej (16.01.1986)

Třebíčska 1835, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
4OdK/296/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 30.11.2020
Stav konania:
03.09.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.12.2020 - Vyhlásený konkurz
03.09.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šmálik Andrej, Třebičska 9 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--