Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/300/2020

(FO) Stapaj Martin (18.08.1977)

Sedlice , 08213 Sedlice

Spisová značka, typ konania:
4OdK/300/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
16.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Stapaj Martin, , 08213 Sedlice, Slovensko
Lehoty:
31.12.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.02.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.02.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.02.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.03.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--