Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/276/2020

(FO) Ferenc Miroslav (24.12.1965)

Slovanská ulica 45, 93521 Tlmače

Spisová značka, typ konania:
30OdK/276/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
09.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.12.2020 - Vyhlásený konkurz
09.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferenc Miroslav, Slovanská ulica 45, 93521 Tlmače, Slovensko
Lehoty:
22.01.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.02.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
08.02.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
22.02.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--