Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/284/2020

(FO) Ovšonková Marcela (26.01.1972)

Chľaba 49 , 94365 Chľaba

Spisová značka, typ konania:
29OdK/284/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
16.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.12.2020 - Vyhlásený konkurz
16.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ovšonková Marcela, Chľaba 49 , 94365 Chľaba, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie