(PO) HEPPY TRANS SK, s. r. o., IČO 50314076

Pavlovo 57, 076 35 Svätá Mária

Spisová značka, typ konania:
32K/11/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
--
Stav konania:
22.01.2021 - Začaté konkurzné konanie
História stavov konania:
01.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.01.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
SLOVNAFT, a.s., IČO 31322832, Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie