(PO) 101%, spol. s r.o. v konkurze, IČO 31689116

Nám. sv. Egídia 44, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
2K/38/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
30.11.2023 - Zrušený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.09.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.10.2013 - Začaté konkurzné konanie
10.12.2013 - Prerušené konkurzné konanie
04.06.2014 - Vyhlásený konkurz
30.11.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 04.06.2014
do 24.09.2014
od 09.04.2014
do 03.06.2014
Navrhovatelia:
Dušan Kuruc () , Štefánikova 18 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
10 rokov a 81 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
9 rokov a 181 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--