Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/555/2020

(FO) Sluka Róbert (05.09.1990)

J.Poničana 2414, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/555/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
13.04.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2020 - Vyhlásený konkurz
13.04.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sluka Róbert, J.Poničana 2414, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
25.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.02.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--