Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/280/2020

(FO) Žgrlíková Marianna (04.02.1993)

Hlavná 562/16 , 94111 Palárikovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/280/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
11.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žgrlíková Marianna, Hlavná 562/16 , 94111 Palárikovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--