(PO) AIR CARGO GLOBAL, s. r. o., IČO 44659237

Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
33K/25/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
od 12.06.2021
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.01.2021 - Začaté konkurzné konanie
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.04.2021
do 11.06.2021
Navrhovatelia:
Peniaška Peter, Potočná 1805/9 , 90001 Modra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--