Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/563/2020

(FO) Gortha Štefan, MUDr. (24.02.1966)

Krátka 10 , 81005 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
5OdK/563/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
30.12.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
26.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.12.2020 - Vyhlásený konkurz
30.12.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gortha Štefan, MUDr., Krátka 10 , 81005 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie