Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/290/2020

(FO) Novoszádek František (08.12.1972)

Moča 157, 94637 Moča

Spisová značka, typ konania:
28OdK/290/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
30.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Novoszádek František, 157, 94637 Moča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie