Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/561/2020

(FO) Šimo Ľubomír (05.12.1972)

Zaježová 117 , 96263 Pliešovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/561/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
01.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šimo Ľubomír, Zaježová 117 , 96263 Pliešovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--