Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/523/2020

(FO) Bongilaj Václav (19.04.1972)

J. Smreka 485, 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
38OdK/523/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 31.12.2020
Stav konania:
31.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bongilaj Václav, J. Smreka 485, 02001 Púchov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie