Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/291/2020

(FO) Mészáros Csaba (29.06.1970)

Ľubá 168, 94353 Ľubá

Spisová značka, typ konania:
23OdK/291/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
31.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mészáros Csaba, 168, 94353 Ľubá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie