(PO) Feriva Advertising s.r.o., IČO 35840251

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
27K/51/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
08.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.02.2021
do 07.05.2021
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie