Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/385/2020

(FO) Ryšavý Zdeněk (29.07.1950)

Ochtinská 477, 04932 Štítnik

Spisová značka, typ konania:
26OdK/385/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ryšavý Zdeněk, Ochtinská 477, 04932 Štítnik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie