Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/386/2020

(FO) Makulová Vlasta (09.03.1992)

J. Fabiniho 2740, 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
30OdK/386/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 14.01.2021
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Makulová Vlasta, J. Fabiniho 2740, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie