Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/384/2020

(FO) Tulejová Silvia (02.11.1976)

Trieda SNP 283, 04001 Košice-Západ

Spisová značka, typ konania:
31OdK/384/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tulejová Silvia, Trieda SNP 283, 04001 Košice-Západ, Slovensko
Lehoty:
29.01.2021 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.03.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.03.2021 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.03.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.03.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie