Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/386/2020

(FO) Martočková Jaroslava (22.06.1969)

Kozmonautov 15 , 04801 Rožňava

Spisová značka, typ konania:
32OdK/386/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 09.01.2021
Stav konania:
09.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Martočková Jaroslava, Kozmonautov 15 , 04801 Rožňava, Slovensko
Lehoty:
25.01.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.02.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.03.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.03.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.03.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie