Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/386/2020

(FO) Vojakovičová Veronika (14.10.1990)

Rožňavská 316, 04011 Košice-Západ

Spisová značka, typ konania:
31OdK/386/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vojakovičová Veronika, Rožňavská 316, 04011 Košice-Západ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie