Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/388/2020

(FO) Buková Renáta (09.01.1972)

Mlynská 2895/5 , 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/388/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Branislav Gazdag
Stav konania:
16.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Buková Renáta, Mlynská 2895/5 , 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
02.03.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.03.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.03.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.04.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie