Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/389/2020

(FO) Hricuta Milan (14.01.1959)

J. Murgaša 1320, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/389/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
16.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hricuta Milan, J. Murgaša 1320, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie