Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/387/2020

(FO) Stariaková Martina (05.03.1976)

Lastomír 61 , 07237 Lastomír

Spisová značka, typ konania:
30OdK/387/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
09.03.2023 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
28.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2021 - Vyhlásený konkurz
09.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Stariaková Martina, Lastomír 61 , 07237 Lastomír, Slovensko
Lehoty:
26.01.2021 Utorok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.02.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.02.2021 Štvrtok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.03.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.03.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
5 110,93 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 71 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
2 roky a 52 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie