Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/321/2020

(FO) Pechová Jitka (16.02.1965)

Kamienka 204 , 06783 Kamenica nad Cirochou

Spisová značka, typ konania:
4OdK/321/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
21.03.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2021 - Vyhlásený konkurz
21.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pechová Jitka, Kamienka 204 , 06783 Kamenica nad Cirochou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 83 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
2 roky a 64 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--