Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/384/2020

(FO) Lenič Josef (04.12.1972)

Hencovská 1859, 09302 Hencovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/384/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
20.10.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.01.2021 - Vyhlásený konkurz
20.10.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lenič Josef, Hencovská 1859, 09302 Hencovce, Slovensko
Lehoty:
04.02.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.02.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.03.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.03.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.03.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
--