(PO) Auto Trader EU s.r.o. "v likvidácii", IČO 44465211

Podzámska č. 32, 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
30K/7/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
--
Stav konania:
04.02.2021 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.01.2021 - Začaté konkurzné konanie
04.02.2021 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Auto Trader EU s.r.o. "v likvidácii", IČO 44465211, Podzámska č. 32, 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie