Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/45/2020

(FO) Kubáňová Janette (16.11.1978)

Bystrická cesta 1921/58 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
10OdK/45/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
07.02.2024 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
18.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.01.2021 - Vyhlásený konkurz
07.02.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kubáňová Janette, Bystrická cesta 1921, 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
10 951,76 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
33 988,59 €
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
3 roky a 51 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
3 roky a 26 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--