Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/45/2020

(FO) Kubáňová Janette (16.11.1978)

Bystrická cesta 1921/58 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
10OdK/45/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
12.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kubáňová Janette, Bystrická cesta 1921/58 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 30 037,50 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--