Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/202/2020

(FO) Bandy Milan (28.03.1964)

Pavla Štraussa 762, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
2OdK/202/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bandy Milan, Pavla Štraussa 762, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--