Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/203/2020

(FO) Čonková Zuzana (21.09.1988)

Tatranská ulica 134, 03242 Vavrišovo

Spisová značka, typ konania:
2OdK/203/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čonková Zuzana, Tatranská ulica 134, 03242 Vavrišovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--