Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/583/2020

(FO) Tinák Peter (18.12.1958)

Dr. Jánského 473, 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/583/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tinák Peter, Dr. Jánského 473, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--