Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/579/2020

(FO) Sendrei Július (02.09.1962)

Lukovištia 2, 98026 Lukovištia

Spisová značka, typ konania:
5OdK/579/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sendrei Július, 2, 98026 Lukovištia, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--