Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/199/2020

(FO) Záslavová Simona (01.07.1990)

Bystrická cesta 173, 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
1OdK/199/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Záslavová Simona, Bystrická cesta 173, 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
29.01.2021 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.03.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.03.2021 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.03.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.03.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--