Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/199/2020

(FO) Záslavová Simona (01.07.1990)

Bystrická cesta 173, 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
1OdK/199/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Záslavová Simona, Bystrická cesta 173, 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--