Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/296/2020

(FO) Varga Jaroslav (08.07.1961)

Tlmače , 93521 Tlmače

Spisová značka, typ konania:
27OdK/296/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Varga Jaroslav, , 93521 Tlmače, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--