Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/385/2020

(FO) Kotlár Roman (06.01.1993)

Hájik 2542/15 , 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
30OdK/385/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kotlár Roman, Hájik 2542/15 , 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie