Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/384/2020

(FO) Zajacová Zita (11.02.1969)

Jakobyho 1680/5 , 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
30OdK/384/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 14.01.2021
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zajacová Zita, Jakobyho 1680/5 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie