Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/383/2020

(FO) Cziprusz Gabriel (12.09.1969)

Okružná 3964/26 , 04801 Rožňava

Spisová značka, typ konania:
30OdK/383/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cziprusz Gabriel, Okružná 3964/26 , 04801 Rožňava, Slovensko
Lehoty:
01.03.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.03.2021 Pondelok
Zverejnenie súpisu majetku
31.03.2021 Streda
Lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie