(PO) ZACHEM, a. s. Strážske, IČO 31730191

Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
30K/1/2021, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
od 25.04.2024
Stav konania:
08.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
23.11.2021 - Prerušené konkurzné konanie
08.04.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.01.2023
do 24.04.2024
od 08.04.2022
do 20.01.2023
od 03.02.2022
do 07.04.2022
Navrhovatelia:
Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o., IČO 35917148, 29. augusta 36A, 81109 Bratislava-Staré mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 711 363,14 € , majetok v hodnote 97 513,32 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie