(PO) GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidacii, IČO 50610031

Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
27K/2/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
--
Stav konania:
24.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Recovery and Bankruptcy Advisory s.r.o., IČO 52696880, Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--