Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/7/2020

(FO) Pačan Milan (13.02.1977)

Uhorská Ves 35, 03203 Uhorská Ves

Spisová značka, typ konania:
1OdS/7/2020, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
23.01.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
30.12.2020 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
23.01.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Pačan Milan, 35, 03203 Uhorská Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--