Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/1/2021

(FO) Mišutka Peter (28.11.1989)

Kuzmányho 923, 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 22.01.2021
Stav konania:
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mišutka Peter, Kuzmányho 923, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie