Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/2/2021

(FO) Semsei Imrich (04.11.1984)

Číčov , 94619 Číčov

Spisová značka, typ konania:
27OdK/2/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Semsei Imrich, , 94619 Číčov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie