Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/4/2021

(FO) Gergő Patrik (22.05.1995)

Veľký Ďur , 93534 Veľký Ďur

Spisová značka, typ konania:
27OdK/4/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gergő Patrik, , 93534 Veľký Ďur, Slovensko
Lehoty:
08.03.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
23.03.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.04.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie