Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/3/2021

(FO) Kvanda Tomáš (12.03.1992)

Mateja Hrebendu 1347/13 , 98505 Kokava nad Rimavicou

Spisová značka, typ konania:
2OdK/3/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 22.01.2021
Stav konania:
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kvanda Tomáš, Mateja Hrebendu 1347/13 , 98505 Kokava nad Rimavicou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--