Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/2/2021

(FO) Lázóková Nora (23.07.1981)

97 , 98021 Bátka

Spisová značka, typ konania:
2OdK/2/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lázóková Nora, 97 , 98021 Bátka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--