Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1/2021

(FO) Eremiášová Blažena (29.09.1974)

Sklabiná 355 , 99105 Sklabiná

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Eremiášová Blažena, Sklabiná 355 , 99105 Sklabiná, Slovensko
Lehoty:
08.03.2021 Pondelok
Lehota na prihlasovanie pohľadávok
23.03.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu majetku dlžníka
07.04.2021 Streda
Lehota na popieranie prihlásených pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--