Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/1/2021

(FO) Karvaiová Katarína (15.04.1979)

Rakšianska 1345/6 , 03901 Turčianske Teplice - Turčiansky Michal

Spisová značka, typ konania:
10OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
od 23.01.2021
Stav konania:
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Karvaiová Katarína, Rakšianska 1345/6 , 03901 Turčianske Teplice - Turčiansky Michal, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--