Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/1/2021

(FO) Štrbová Miroslava (13.01.1979)

Stráňavy 225 , 01325 Stráňavy

Spisová značka, typ konania:
9OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
30.03.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
30.03.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Štrbová Miroslava, Stráňavy 225 , 01325 Stráňavy, Slovensko
Lehoty:
08.02.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.03.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.03.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
24.03.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.04.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--