Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/5/2021

(FO) Panák Miroslav (03.09.1974)

Solčany , 95617 Solčany

Spisová značka, typ konania:
30OdK/5/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Stav konania:
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Panák Miroslav, , 95617 Solčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--